Naše služby

Kadeřnictví

Jana Veselá
Ivana Kokšteinová

Kosmetika

Drahuše Medynská

Perikůra

Růžena Horáková

Manikůra

Petra Hromková